Hemsida » Mat och dryck » Varför är organisk mat dålig?

  Varför är organisk mat dålig?

  Allt fler ekologiska livsmedel förekommer, även på vanliga affärshyllor. Organics kommer med en högre prislapp, och kan också ha några andra nackdelar också. När du väljer förpackade livsmedel eller producerar för din familj, kan du vara förvirrad när du fattar beslut om hur man bäst kan spendera dina matdollar. Med mer information kan du bestämma vilka livsmedel som fungerar för din familj och hur du får den bästa budgeten för de hälsosammaste och mest miljövänliga livsmedel.

  Var informerad om att göra smarta val om organiska ämnen. (Bild: Altrendo bilder / Stockbyte / Getty Images)

  Kosta

  För slutkonsumenten är kostnaden en av de största nackdelarna med ekologiska livsmedel. Ekologiskt jordbruk är mer tid och arbetsintensiv, och den organiska certifieringsprocessen kan vara dyr och svår. USDA organisk certifiering och märkning har strikta krav. En mindre mängd ekologisk mat odlas per hektar och det finns mindre efterfrågan på ekologiska livsmedel på marknaden. Ökad konsument- och företagsfrågor kan med tiden minska organiska priser. Detta kan dock leda till större gårdar, sänka normer för ekologiska produkter och sämre arbetsförhållanden för ekologiska jordbrukare, enligt Mindy Pennybacker, författare till "Local or Organic: I'll Take Both" på NationalGeographic.com.

  Produktivitet

  Ekologiskt jordbruk möjliggör mindre produktivitet per hektar mark odlad än konventionella industriella jordbruksmetoder. Den ökade populariteten hos ekologiska livsmedel kan leda till fler stora ekologiska gårdar, med en högre användning av fossila bränslen och andra resurser, rapporterar Pennybacker. Ökad efterfrågan leder till nya källor för ekologiska livsmedel, inklusive Kina. Tvivelaktiga märkning och certifieringskrav samt dåliga övergripande bekämpningsmedelskrav gör detta särskilt riskabelt, rapporterar "Organic, With Pesticides" av Chi-Chu Tschang i Businessweek. Detta leder inte bara till högre priser för konsumenten, men också på global nivå, minskad total livsmedelsproduktion, enligt Mayo Clinic.

  Tid och skicklighet

  Jordbruk kräver organiskt mer tid från bonden. Marken måste odlas, grödor tenderas och ohanteras hanteras. Det är mer arbetskrävande än konventionellt jordbruk, och bonden kanske inte kan ha så mycket mark som möjligt med industrins jordbruk. Ekologiska bönder kräver ett större utbud av färdigheter och bättre förståelse för deras jord och växter för att kunna uppfylla framgångar, rapporterar australiensiska ekologiska jordbrukare Meg Howe och Graeme Young.

  förruttnelse

  Organiska ämnen behandlas inte med konserveringsmedel, vaxer eller andra kemikalier. Detta kan minska hållbarheten och möjliggöra snabbare förstöring. Detta kan vara ett problem för både konsumenter och butiker, speciellt om maten måste transporteras ett betydande avstånd, rapporterar Mayo Clinic. Val av lokala livsmedel kan minska problemet, enligt John Clouds tidskriftsartikel, "Äta bättre än organiskt."

  Plats

  Vissa människor väljer lokalt odlade och producerade livsmedel så mycket som möjligt. Du kan hitta dessa livsmedel i dina lokala butiker eller på bondens marknader och på vägarna. I många fall är de inte certifierade organiska. Lokalt odlade livsmedel är fräschare och kräver användning av färre resurser för transport. Även om de inte kan ha en organisk certifiering, kan du ofta fråga odlaren hur hon höjer sina grödor och du kan välja mat med minimal exponering för exponering som bara är mil från ditt eget hem, föreslår att Mindy Pennybacker skriver för The Green Guide.